10TAL Butik
90TAL nr 25 1998 Kärleken i vår tid

90TAL nr 25 1998 Kärleken i vår tid

100 SEK
Var finns kär­le­ken idag mel­lan män­ni­skor, och hur uttrycks den i sam­ti­dens lit­te­ra­tur och konst? 90TAL behand­lar den ero­tiska kär­le­ken, par­re­la­tio­nen, kär­le­ken till bar­nen, famil­jen, och bris­ten på kär­lek. Medverkar gör bl a Anne-Marie Berglund, Johanna Ekström, Tore Renberg och Cilla Naumann. Novellen ”Kärlek på hotell” av Peter Kihlgård.