10TAL Butik
90TAL nr 13 1994 Sakernas tillstånd

90TAL nr 13 1994 Sakernas tillstånd

100 SEK
Människans rela­tion till tingen och tingen som kom­mu­ni­ka­tions­in­stru­ment. Den post­in­dust­ri­ella män­ni­skans ting­värld. CyberSM — Den total­si­mu­le­rade orgien, ett pro­jekt av Ståle Stenslie. Presentation och pro­jekt av Guillaume Bijl. Novell av Janet Frame.