10TAL Butik
80TAL nr 7 1981

80TAL nr 7 1981

100 SEK

Vägen till Rockrike: Numret som över­sät­ter eng­elsk rock­ly­rik till svenska och fun­de­rar kring den nämnda lyri­kens lit­te­rära kva­li­te­ter. Numret bju­der även på själv­med­ve­ten­het och reflek­te­rar kring 80TALs kol­le­gor: Janus, Café Existens och Kris.

Medverkar gör Thorkild Björnvig, Bob Dylan, Willy Granqvist, Hannu Helin, Claes Hylinger, Björn Julén, Paul Simon, Urpu-Liisa Karahka, Magnus Palm, Tommy Tabermann, Josephine Siskind, Lena Hirsch, Madeleine Grive med flera.