10TAL Butik
80TAL nr 2 1980

80TAL nr 2 1980

100 SEK

Psykologisk rea­lism och revo­lu­tio­när god­mo­dig­het: I andra num­ret av 80TAL visar redak­tio­nen sitt posi­tiva ställ­nings­ta­gande. Under några dagar, kal­lade Pomonadagarna, hölls dis­kus­sio­ner om hur den socio-sensu-fantastiska lit­te­ra­tu­ren ska skri­vas och hur dåti­dens recen­sen­ter endast hyl­lar Den Heliga Vardagen. Ett num­mer i den seri­ösa ironins tecken.

Medverkar gör Marianne Enquist, Johan Günter, Kai Henmark, Harald Gustafsson, Per-Olof Mattson, Ragnar Strömberg med flera.