10TAL Butik
80TAL nr 12 1983

80TAL nr 12 1983

100 SEK

Färre än 20 exemplar kvar

Världsträd och björk­sly: Fristående fort­sätt­ning på före­gå­ende num­mer. Om trä­den som män­ni­skor­nas stän­diga föl­je­sla­gare och 80TAL som det lilla björk­sly som väx­ter till en fri, obun­den kulturverksamhet.

Medverkar gör Nina Burton, Carl Michael Lindh, Gunilla Theander, Kubba Sven Wifstrand, Lena Hirsch, Helena Bergengren, Mausel Eksell med flera.